Ansökan om Affiliatekonto för skolklasser/lagkassor

Ett gott råd: Samla ihop alla uppgifter ni behöver innan ni börjar fylla i ansökan.

Mycket viktigt att veta är att ni behöver ange ett bankkonto för utbetalning av klassens/lagkassans ersättning. Det finns två alternativ:

1. Utbetalning till skolans/ föreningens bankkonto
Skolan/Föreningen tillhandahåller ett konto till vilket Klimatskoga utbetalar ersättning. Fråga skolan/föreningen om detta alternativ. Beviljas det, anger ni skolans/föreningens konto i ansökan.

2. Utbetalning till klassens/lagkassans bankkonto
Öppna ett bankkonto, och beskriv tydligt syftet med det. Vänligen bifoga en PDF-kopia på ett undertecknat dokument med följande innehåll: Namn på klassen/laget och skolan/föreningen samt adress. Beskriv tydligt att pengarna på kontot tillhör den aktuella klassen/lagkassan samt syftet med insamlingen.

Ansökningsformulär