Ansökan om Affiliatekonto för skolklasser

Ett gott råd: Samla ihop alla uppgifter ni behöver innan ni börjar fylla i ansökan.

Mycket viktigt att veta är att ni behöver ange ett bankkonto för utbetalning av klassens ersättning. Det finns två alternativ:

1. Utbetalning till skolans bankkonto
Skolan tillhandahåller ett av skolans egna konton till vilket Klimatskoga kan utbetala ersättning till en eller flera klasser. Fråga skolan om möjlighet och policy för detta alternativ. Beviljar skolan detta, anger ni av skolan angivet konto i ansökan.

2. Utbetalning till klassens bankkonto
Kan inte skolan erbjuda denna möjlighet kan ni kontakta en bank. Ni öppnar då ett bankkonto, med två eller fler kontohavare, och tydligt definierar syftet med kontot. En av bankerna som erbjuder denna lösning för skolklasser är Swedbank. Ett sådant bankkonto i Swedbank öppnas via ett telefonsamtal till SwedBank Företag. Ring, 0771-33 44 33, annars ring bankens kundtjänst, 0771-122 11 22, och begär SwedBank Företag. Banken behöver ett undertecknat dokument, som bilaga till kontoansökan, innehållande följande: namn på klassen och skolan samt adress till skolan,  hur länge bankkontot ska vara aktivt, tydligt angivet att pengarna på kontot tillhör den aktuella klassen med syftet att åka på skolresa, samt hur mycket pengar ni uppskattar det kommer att finnas på kontot.
Öppnar ni ett sådant klasskonto, vänligen bifoga då en PDF-kopia på ovanstående dokument enligt nedan.

Ansökningsformulär