Barkarby Science arrangerade samtal om klimatkompensation

Nyheter

nov 21, 2022

Klimatskoga, tillsammans med Clean Nature AB, var inbjudna den 15 november att medverka på en workshop arrangerad av Barkarby Science kring aspekter runt klimatkompensation workshop arrangerad av Barkarby Science kring aspekter runt klimatkompensation. Det var ett givande samtal tillsammans med engagerade företagare med ett stort miljö- och klimatengagemang. Workshopen leddes av Sophia Sundberg och Lise-Lotte Herrfall från Barkarby Science på ett föredömligt sätt.