0 Objekt
Järfällaprojektet drar igång

Järfällaprojektet drar igång

Nu är vi igång och planterar Klimatskog tillsammans med vårt systerbolag Clean Nature AB i projektet SVIKT-Smarta växter i Klimatets tjänst. Projektet genomförs i samarbete med Järfälla Kommun och Barkarby Science AB och finasieras av Vinnova. Syftet är att plantera...
Lars Christerssons nya bok

Lars Christerssons nya bok

Denna bok har skrivits för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Lars Christersson beskriver de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag...