Hur bidrar ditt företag till 1.5-gradersmålet?

Dagens kunder är miljömedvetna och väljer hellre en producent och/eller leverantör som visar att de tar ett aktivt miljöansvar. Detta ger företag som tagit detta på allvar betydande konkurrensfördelar gentemot andra företag.

Fler och fler företag jobbar nu hårt med att utveckla och förverkliga sitt klimatarbete vilket är hoppingivande. För de flesta företag så är det tyvärr omöjligt att neutralisera alla sina koldioxidutsläpp utan någon form av klimatinvestering.

Svenska Klimatskogar

Klimatskoga erbjuder företag möjligheten att klimatinvestera i svenska klimatskogar. Det är ett långsiktigt mer hållbart alternativ än klimatkompensation i andra  länder, samtidigt som det gynnar mångfalden i den svenska naturen och landsbygden. Det skapar goda förutsättningar för framtida generationer!

CO2-upptaget beräknas i enlighet med ISO 14064-2:2019 och beskrivs utförligt i Klimatskogas Project Design Document (PDD).

 

Beräkna ditt företags CO2-utsläpp

Du beräknar enklast ditt företags CO2-utsläpp med hjälp av vår CO2-kalkylator för företag, som baserar sig på den internationellt vedertagna GHG-standarden. Resultatet du får visar hur många ton CO2 per år ditt företag uppskattningsvis genererar. Detta ger dig underlaget för hur många ton du behöver neutralisera.

Beräkna ditt företags CO2-utsläpp

Du beräknar enklast ditt företags CO2-utsläpp med hjälp av vår CO2-kalkylator för företag, som baserar sig på den internationellt vedertagna GHG-standarden. Resultatet du får visar hur många ton CO2 per år ditt företag uppskattningsvis genererar. Detta ger dig underlaget för hur många ton du behöver kompensera för.

 

Klimatinvestera i svenska Klimatskogar

Med hjälp av underlaget från CO2-kalkylatorn så kan du avgöra vilken mängd med CO2 du behöver neutralisera eller komplettera med hjälp av en klimatinvestering. Ange antalet ton per år du vill neutralisera och lägg i varukorgen. När köpet är genomfört så verifierar vi er “klimatinvestering” genom ett intyg som tydligt redovisar hur mycket CO2 er klimatinvestering motsvarar.

Välj er egen nivå

Att balansera ett företags CO2-utsläpp är en stegvis process. Ett första steg kan vara att neutralisera en eller flera delar av ert företags totala CO2-utsläpp exempelvis lokaler, kontor, resor. Ta sedan fram en långsiktig klimatplan för hur ni över tid ska/kan minimera era CO2-utsläpp. En rimlig målsättning är att minska sina utsläpp med 7% per år.

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

396.00 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

I lager

-
+

Ange antal TON

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

396.00 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

I lager

-
+

Ange antal TON

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

Klimatskoga erbjuder även projekt för långtidslagring av CO2

Om ni arbetar med Science based targets eller motsvarande krävs långtidslagring av koldioxid för de delar av CO2- utsläppen ni avser att neutralisera. Klimatskoga erbjuder CO2-upptag från svenska gårdar med långtidslagring – genom att producera biokol, pyrolys (PyCCS).
Biokolet produceras av biomassa från Klimatskogas nyplanterade Klimatskogar och skapar därmed en stark additionalitet jämfört med att använda biomassa från befintliga skogar.
Vill du veta mer om våra projekt för långtidslagring är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er att nå dessa mål.

Läs mer om biokol

CO2-upptaget från Klimatskogen och produktionen av biokol från dess biomassa är en av de effektivaste lösningarna för att minska koldioxidhalterna i atmosfären och skapa en långsiktig kolsänka i marken. Klimatskog och biokol bidrar på så sätt till att effektivt nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen.
När biomassan från våra Klimatskogar omvandlas till biokol via pyrolys (PyCCS – Pyrogenic carbon capture and storage) kan en stor del av det kol som träden ackumulerat bindas i en betydligt mer beständig produkt – biokol. Biokol är mycket stabilt och beräknas ha en halveringstid på hundratals år upp till tusentals år. Biokol är därför att betrakta som en kolsänka ur klimatsynpunkt och IPCC klassar det som Negative Emission Technology.
Klimatskogas biokolerbjudande genomförs i enlighet med ISO 14064-2-standarden, vilken definierar kriterier för utveckling och testning av utsläppsminsknings- och avlägsnandeprojekt. Denna standard är utmärkt för att utfärda kolcertifikat och dess metod och testprocesser motsvarar andra vanliga standarder, såsom Verified Carbon Standard eller Gold Standard.
Vill du veta mer om våra projekt för långtidslagring är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er att nå dessa mål.

Boka möte, begär offert

Vi ser fram emot att hjälpa ditt företag att nå och utveckla era klimatmål i enlighet med era ambitioner och/eller de standarder ni arbetar efter.
Välkommen att boka möte och begära offert. Vi kan även hjälpa er att beräkna era CO2-utsläpp.

Inspiration

Halvera ditt företags utsläpp på 10 år

Initiativet ‘The Exponential Roadmap’ inspirerar företag att påskynda sin klimatomställning.

Ni får hjälp att bygga en strategi för klimatåtgärder som kommer att halvera företagets koldioxidutsläpp innan 2030 genom exponentiella klimatlösningar.

 

Inspiration

Halvera ditt företags utsläpp på 10 år

Initiativet ‘The Exponential Roadmap’ inspirerar företag att påskynda sin klimatomställning.

Ni får hjälp att bygga en strategi för klimatåtgärder som kommer att halvera företagets koldioxidutsläpp innan 2030 genom exponentiella klimatlösningar.