CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

  Skapa klimatnytta nu!

  340 kr  Exkl. moms

  per ton CO2-upptag

  I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

  För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

   I lager

   Ange antal TON

   Beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp