Klimatinvestera

Många svenska hushåll försöker på olika sätt minska sina CO2-utsläpp efter bästa förmåga. För de flesta av oss är det tyvärr omöjligt att neutralisera alla våra CO2-utsläpp utan att komplettera detta arbete med någon form av klimatinvestering.

Svenska Klimatskogar

Klimatskoga erbjuder hushåll möjligheten att klimatinvestera i svenska Klimatskogar. Det är ett långsiktigt mer hållbart alternativ än klimatkompensationer i andra länder, samtidigt som det gynnar mångfalden i den svenska naturen och landsbygden. 

Beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp

Du kan enkelt beräkna ditt hushålls klimatpåverkan med hjälp av vår CO2-Kalkylator för hushåll. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

Beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp

Du kan enkelt beräkna ditt hushålls klimatpåverkan med hjälp av vår CO2-Kalkylator för hushåll. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-Kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

Köp CO2-upptag från Klimatskog

När du fått resultatet från CO2-kalkylatorn så anger du antalet ton per år med CO2 du/din familj vill kompensera för och lägger i varukorgen. När köpet är genomfört så verifierar vi din “klimatinvestering” genom ett intyg som tydligt redovisar hur mycket CO2 du kompenserat för.

Välj din egen nivå

De flesta hushåll har inte praktiska och/eller ekonomiska möjligheter att neutralisera alla sina CO2-utsläpp på en gång. Ett första steg kan vara att kompensera för en eller flera delar av ert totala CO2-utsläpp exempelvis boende, mat eller resor samtidigt som ni successivt minskar era utsläpp genom klimatsmarta lösningar.

 

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

396.00 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

I lager

-
+
Ange antal TON

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

396.00 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

I lager

-
+
Ange antal TON

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

Inspiration

Vad kan vi göra för att skapa en hållbar livsstil?

Världsnaturfonden (WWF) har samlat
små och stora förbättringar du kan göra för vår enda planet.