Integritetspolicy

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna Integritetspolicy har utformats för att medvetandegöra dig om att Klimatskoga i Sverige AB (“vi”, “oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Klimatskoga behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (“Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller då Klimatskoga i Sverige AB tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp på vår webbplats www.klimatskoga.se, samt vid övrig kontakt med oss via chatt, e-post eller telefon.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?

Klimatskoga i Sverige AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker behandlingen i syfte att:

* Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig i samband med köp;

* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t ex när du kontaktar oss via chatt, e-post eller telefon; och

* Följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Köp

Vid köp inhämtas förnamn, efternamn, ev företagsnamn, e-postadress, telefon samt adress. Inga kontokortsuppgifter lagras eller sparas hos Klimatskoga i Sverige AB eftersom checkout vid köp handhas av vår partner Stripe – https://stripe.com/se

Kontaktformulär

När du skickar in förfrågningar via våra kontaktformulär inhämtas: förnamn, ev efternamn, ev företagsnamn, ev telefonnummer, samt e-postadress.

Cookies

 

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Kunduppgifter vid köp: 2 år

Personuppgifter vid förfrågningar via kontaktformulär: 1 år.

Vilka rättigheter har du över dina data?

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

 

Klimatskoga i Sverige AB Org.nr.: 559183-5979
c/o van Oostrum
Norrstrandsgatan 17
654 62 Karlstad

E-post: info (@) klimatskoga.se

Karlstad 20 januari 2022