Järfällaprojektet drar igång

Nyheter

jun 10, 2022

Nu är vi igång och planterar Klimatskog tillsammans med vårt systerbolag Clean Nature AB i projektet SVIKT-Smarta växter i Klimatets tjänst. Projektet genomförs i samarbete med Järfälla Kommun och Barkarby Science AB och finansieras av Vinnova. Syftet är att plantera träd i stadsmiljö för att både rena mark och fånga upp koldioxid. #markrening #klimat #koldioxidupptag