0 Objekt

Mitt konto

Tack för att du investerar i Klimatskog!

När du investerar i Klimatskog bidrar du till att effektivt minska CO2 i atmosfären samtidigt som du gynnar den svenska naturen och landsbygden.

Klimatnytta

Du bidrar du till att minska mängden fossil koldioxid i atmosfären med syftet att nå 1.5-gradersmålet samt återskapa friska och stabila ekosystem.

Varje hektar beräknas ta upp 200 ton CO2 under den första 10-årsperioden.

När träden skördas kommer de enbart att användas till produktion av biodrivmedel, biofiber för t ex textilier, biokol som jordförbättring och effektiv kollagring eller som trävirke i exempelvis möbelproduktion.

 

Vetenskaplig grund

Klimatskoga har tagit sig an uppgiften att skapa ett alternativ som på vetenskaplig grund och med största effektivitet, transparens och kvantifierbarhet gör skillnad i klimatutmaningen. Odling av Klimatskog baseras på svensk forskning som resulterat i optimerade odlingsmetoder och förädlade sorter av snabbväxande pilträd.

Noggrann uppföljning

Vi samarbetar med Carbon Space Ltd vilket ger oss möjligheten att kontinuerligt verifiera klimatnyttan. Med hjälp av nyutvecklad AI-teknik och satelliter kan vi mäta tillväxten och det reella CO2-upptaget i våra Klimatskogar.