Mitt konto

Tack för att du investerar i Klimatskog!

När du investerar i Klimatskog bidrar du till att effektivt minska CO2 i atmosfären samtidigt som du gynnar den svenska naturen och landsbygden.

Klimatnytta

Du bidrar du till att minska mängden fossil koldioxid i atmosfären med syftet att nå 1.5-gradersmålet samt återskapa friska och stabila ekosystem.

Varje hektar beräknas ta upp 200 ton CO2 under den första 10-årsperioden.

Biomassan som skördas används för att ersätta fossila bränslen eller produkter som möjliggör långtidslagring av koldioxid ex. biokol (PyCCS – Pyrogenic carbon capture and storage).

 

Vetenskaplig grund

Klimatskoga har tagit sig an uppgiften att skapa ett alternativ som på vetenskaplig grund och med största effektivitet, transparens och kvantifierbarhet gör skillnad i klimatutmaningen. Odling av Klimatskog baseras på svensk forskning som resulterat i optimerade odlingsmetoder och förädlade sorter av snabbväxande pilträd.

Noggrann uppföljning

Vi samarbetar med Carbon Space Ltd vilket ger oss möjligheten att kontinuerligt verifiera klimatnyttan. Med hjälp av nyutvecklad AI-teknik och satelliter kan vi mäta tillväxten och det reella CO2-upptaget i våra Klimatskogar.