Köpvillkor

*** KÖPVILLKOR FÖR PRIVATPERSONER ***

Du kan alltid kontakta Klimatskoga i Sverige AB via e-post eller chatt om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i foten på varje sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av klimatkompensation samt presentkort (nedan kallat Produkter) på klimatskoga.se  (juridiskt namn Klimatskoga i Sverige AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Beställning och betalning av produkter sker via Säljarens hemsida.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats kan av Köparen visas som inklusive eller exklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

För betalningar samarbetar vi med Stripe och Swish. För aktuell information om Stripes betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.stripe.com/se

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning via Stripe skickas Kunden vidare till Stripes sida som också den använder SSL-certifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Swish hanteras genom Kundens bank.

Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan betalning sker. Är en betalning påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras.

Leverans av Produkten sker omedelbart till Kundens e-postadress.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att erbjuda Kunden en annan, likvärdig produkt.

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått Produkten.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med e-post från oss.

Köpesumman kommer att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit ditt meddelande.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

Kunden krediteras kostnaden för produkten efter det att det inkomna meddelandet har registrerats hos Säljaren.

Enligt Konsumentköplagen har Säljaren upp till tre försök på sig att avhjälpa fel på Produkten. Skulle det framkomma att några tekniska fel inte föreligger, har Säljaren rätt att debitera en serviceavgift.

Postadress till Säljaren är:
Klimatskoga i Sverige AB
c/o van Oostrum
Norrstrandsgatan 17
654 62 Karlstad

Säljaren är befriad från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

 

 

*** KÖPVILLKOR FÖR FÖRETAG & ORGANISATIONER ***

Du kan alltid kontakta Klimatskoga i Sverige AB via e-post eller chatt om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i foten på varje sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av klimatkompensation samt presentkort (nedan kallat Produkter) på klimatskoga.se  (juridiskt namn Klimatskoga i Sverige AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Beställning och betalning av produkter sker via Säljarens hemsida.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats kan av Köparen visas som inklusive eller exklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. För betalningar samarbetar vi med Stripe och Swish. För aktuell information om Stripes betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.stripe.com/se

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning via Stripe skickas Kunden vidare till Stripes sida som också den använder SSL-certifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Swish hanteras genom Kundens bank.

Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan betalning sker. Är en betalning påbörjad kommer ändringar i en order inte att kunna genomföras.

Leverans av Produkten sker omedelbart till Kundens e-postadress.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att erbjuda Kunden en annan, likvärdig produkt.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

Kunden krediteras kostnaden för produkten efter det att det inkomna meddelandet har registrerats hos Säljaren.

Enligt Konsumentköplagen har Säljaren upp till tre försök på sig att avhjälpa fel på Produkten. Skulle det framkomma att några tekniska fel inte föreligger, har Säljaren rätt att debitera en serviceavgift.

Postadress till Säljaren är:
Klimatskoga i Sverige AB
c/o van Oostrum
Norrstrandsgatan 17
654 62 Karlstad

Säljaren är befriad från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.