0 Objekt

Lars Christerssons nya bok

maj 2, 2022 | Nyheter

Denna bok har skrivits för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning.

Lars Christersson beskriver de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora fördelen här är att dessa två problemområden kan attackeras och delvis lösas samtidigt med en och samma åtgärd.

Boken är skriven under tiden strax innan Glasgowmötet. Den ger således läsaren möjligheter att bedöma och utvärdera de beslut som tagits i Glasgow. Läsaren kan sedan jämföra de tagna besluten med de problemformuleringar och frågeställningar, som ställs i boken.