Lars Christerssons nya bok

Nyheter

maj 2, 2022

För dig som är intresserad av miljö och klimat och den svenska skogen rekommenderar vi Lars Christerssons nya bok “Kompletteringsskogsbruk”. Lars Christersson är professor emeritus i skoglig intensivodling, speciellt för energiändamål, och har varit anställd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och även varit docent i växtfysiologi vid Lunds universitet.

Han har skrivit boken för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att bidra till ökad klimatnytta och begränsa den globala uppvärmningen. Lars Christerssons långa forskningskarriär, stora kunskap och passionerade engagemang för skog och klimat har varit ett viktigt bidrag och legat till grund för Klimatskogas koncept. Boken är skriven under tiden strax innan FN:s konferens i Glasgow, 2021, och ger läsaren möjligheter att bedöma och utvärdera de beslut som tagits där och sedan jämföra med de problemformuleringar och frågeställningar som ställs i boken.