0 Objekt

Äger du mark som du vill utveckla?

Vi samverkar med lokala markägare

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären. Planteringarna bidrar även till omställningen mot hållbar utveckling då träden enbart kommer att användas till ekologiskt hållbara produkter. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden.

Från start medverkar Erik Hedar på Åstorp gård som drivs med stort klimatengagemang samt Vad Gård och Nästorp. Ytterligare gårdar i Sörmland ansluter sig löpande. Vi planerar även klimatskogar i Värmland och har en dialog med flera lokala markägare bl.a i Karlstads kommun.

Klimatskog på Åstorps gård

Välkommen att boka möte och diskutera avtal!