Ett blomstrande samhälle
i en livskraftig natur

Om Klimatskoga

Klimatskoga erbjuder tjänster – till företag, organisationer och privatpersoner – som minskar mängden fossil koldioxid i atmosfären med syftet att återskapa friska och stabila ekosystem.

Vad gör oss unika?

Plantering görs i Sverige med snabbväxande lövträd på mark där det tidigare inte vuxit skog. På så vis skapar vi ett lokalt alternativ till traditionell Klimatkompensation. Vilket gör att den faktiska klimatnyttan blir enklare att verifiera och kontrollera.

Vi skapar en naturlig koppling mellan CO2-utsläpp och upptag lokalt. Vi tar ansvar hela vägen från planta till slutprodukt. Vi tänker cirkulärt från plantering, skötsel, skörd, hållbar användning av biomassan; sedan börjar vi om i ny cirkel. Vi beräknar våra planteringars koldioxidupptag över en 10-årsperiod istället för 20 år. Vi anser att detta harmoniserar bättre med klimatutmaningarna vi står inför.

Vision

Klimatskogas vision är ett blomstrande samhälle i en livskraftig natur för kommande generationer.

Mål

Klimatskoga ska tillsammans med sina kunder och samarbetspartners framgångsrikt fånga upp koldioxid ur atmosfären samt reducera fossila koldioxidutsläpp för att vi tillsammans ska kunna stoppa den globala uppvärmningen.

Detta gör vi genom att:
– Kontinuerligt utveckla vår verksamhet i enlighet med forskning och innovation som utgår från samhällets ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar.
– Bidra till att minska vårt beroende av fossila bränslen och reducera koldioxidhalten i atmosfären med hjälp av snabbväxande lövträd.

Miljöpolicy

Vi jobbar kontinuerligt med att minimera vår egna och Klimatskogas ekologiska fotavtryck. Vi undviker i största möjliga mån persontransporter och sköter majoriteten av våra möten via telefon eller videolänk. Vi använder datorer, telefoner och andra produkter tills de är förbrukade och byter eller uppgraderar inte i onödan. Vi prioriterar lokalproducerade, ekologiska, miljövänliga produkter och tjänster så långt det är möjligt. Ekologisk hållbarhet är en integrerad del av vad vi står för och vill åstadkomma.

Kärnvärden

Vi strävar efter att vara verksamhetsledande inom vårt verksamhetsområde i tre dimensioner. Vilket präglar vårt interna arbete och våra affärsmässiga relationer. Detta är som vi ser det grundförutsättningar för en framgångsrik och långsiktigt hållbar utveckling,

SOCIALT ANSVAR
Vår verksamhet präglas av en djup respekt för varandra, vår natur och kommande generationer.

AFFÄRSMÄSSIGT ANSVAR
Vi gör vårt allra bästa för våra kunder och samarbetspartners för att skapa långsiktiga affärsrelationer.

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR
Vi samskapar med andra för att tillsammans bidra till att lösa klimatutmaningen.

Vårt team

Medarbetare och styrelse

Rådgivande styrelse

Jarmo Spiik

  • VD

tel: +46 70-5764605

jarmo @ klimatskoga.se

Christian van Oostrum

  • Försäljning

tel: +46 73-5370879

christian @ klimatskoga.se

Niklas Cassel

  • Ledamot

Mikael Bernholm

  • Projektledning

Lars Ek

  • Strategiska partnerskap

Christian van Oostrum

  • Försäljning

tel: +46 73-5370879

christian @ klimatskoga.se

David Lindeby

  • Ledamot

Magnus Hedman

  • Ledamot

Rådgivande styrelse

Lena Åsheim

VD Salixenergi Europa AB, jordbrukare

Lars Christersson

Professor Emeritus i skoglig intensivodling, SLU

Jonas Lagneryd

Senior rådgivare inom ‘Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling’

Håkan Rosenqvist

Lantmästare, agronomekonom, doktor och docent