0 Objekt

Framtiden växer på träd

Tack för att du stödjer vår skolresa samtidigt som du bidrar till att effektivt minska CO2 i atmosfären och gynna den svenska naturen.

 

Svenska Klimatskogar

Klimatskoga erbjuder hushåll möjligheten att klimatinvestera i svenska Klimatskogar. Det är ett långsiktigt mer hållbart alternativ än klimatkompensationer i andra länder, samtidigt som det gynnar mångfalden i den svenska naturen och landsbygden.

 

Varje ton koldioxid som tas upp skapar klimatnytta!

Du kan även beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp och bidra med det du finner lämpligt. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

 

Varje ton koldioxid som tas upp skapar klimatnytta

Du kan även beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp och bidra med det du finner lämpligt. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

 

Klimatinvestera nu!

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, fossila bränslen kan fasas ut, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

340 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till biobränslen för förnybar och grön energi vilket bidrar till den viktiga uppgiften att fasa ut användningen av fossila bränslen.

I lager

Ange antal TON

CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

340 kr  Exkl. moms

per ton CO2-upptag

I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till biobränslen för förnybar och grön energi vilket bidrar till den viktiga uppgiften att fasa ut användningen av fossila bränslen.

I lager

Ange antal TON

Du får ett personligt intyg som intygar att du genom att investera i Klimatskog bidrar till att CO2 effektivt tas upp ur atmosfären, begränsa den globala uppvärmningen, öka biologisk mångfald, fossila bränslen kan fasas ut, samt nå uppsatta klimatmål – lokalt, nationellt och globalt.

Du får intyget anpassat för sociala medier så du kan kommunicera din klimatinsats och inspirera fler till att göra skillnad.

Inspiration

Vad kan vi göra för att skapa en hållbar livsstil?

Världsnaturfonden (WWF) har samlat
små och stora förbättringar du kan göra för vår enda planet.