Framtiden växer på träd

Tack för att du stödjer vår skolresa samtidigt som du bidrar till att effektivt minska CO2 i atmosfären och gynna den svenska naturen.

 

Svenska Klimatskogar

Klimatskoga erbjuder hushåll möjligheten att klimatinvestera i svenska Klimatskogar. Det är ett långsiktigt mer hållbart alternativ än klimatkompensationer i andra länder, samtidigt som det gynnar mångfalden i den svenska naturen och landsbygden.

 

Varje ton koldioxid som tas upp skapar klimatnytta!

Du kan även beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp och bidra med det du finner lämpligt. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

 

Varje ton koldioxid som tas upp skapar klimatnytta

Du kan även beräkna ditt hushålls CO2-utsläpp och bidra med det du finner lämpligt. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

 

Klimatinvestera nu!

  CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

  kr  Exkl. moms

  per ton CO2-upptag

  I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

  För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

  I lager

  Ange antal TON

  CO2-upptag från Klimatskog på svenska gårdar

  340 kr  Exkl. moms

  per ton CO2-upptag

  I samarbete med ett flertal svenska gårdar planteras snabbväxande lövträd för att skapa klimatnytta i form av CO2-upptag ur atmosfären som bidrar till att nå Sveriges klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen. Förutom att vara mycket effektiva att ta upp koldioxid bidrar planteringarna till att även öka den biologiska mångfalden. En av de svenska gårdarna, från vilken fotona kommer, är Åstorp gård i Sörmland som drivs med stort klimatengagemang av Erik Hedar.

  För att ytterligare bidra till klimatmålen används biomassan från Klimatskogen till att producera biokol för långtidslagring av det uppfångade kolet.

  I lager

  Ange antal TON

   Inspiration

   Vad kan vi göra för att skapa en hållbar livsstil?

   Världsnaturfonden (WWF) har samlat
   små och stora förbättringar du kan göra för vår enda planet.