Introduktion till Klimatskogas CO2-kalkylator för hushåll

Bakgrund

Klimatskogas CO2-kalkylator är ett förenklat beräkningsverktyg som är utformat för att hjälpa hushåll att uppskatta och dokumentera sina årliga utsläpp av växthusgaser (GHG). Beräkningarna baseras på senaste data från GHG-protokollet, Naturvårdsverket (EPA) och Naturvårdsverket. Detta verktyg kommer att kvantifiera ditt hushålls CO2-utsläpp och ge dig den mängd CO2 du behöver kompensera för för att bli klimatneutral.

 

Övergripande instruktion

1. Definiera

Du börjar med att definiera vilka delar av dina växthusgasutsläpp du planerar att kompensera för.

 

2. Samla in

Du samlar in relevant data som behövs för att beräkna dina växthusgasutsläpp.

3. Kvantifiera

Beräkna dina växthusgasutsläpp med hjälp av denna kalkylator för att fastställa en baslinje. Hoppa över de steg som inte är tillämpliga.

4. Kompensera

Bestäm vilka utsläpp du vill kompensera för. Gå sedan till Hushållssidan och investera i den mängd CO2-upptag du behöver för att balansera dina växthusgasutsläpp.

5. Optimera

Gör en årlig plan för hur du gradvis kan minska dina CO2-utsläpp och minska behovet av framtida klimatinvesteringar. Använd kalkylatorn för att utvärdera effekten av olika lösningar.

Frågor & Svar

Behöver jag inkludera alla steg?

Du bör slutföra alla steg för att få en fullständig bild av ditt hushålls CO2-utsläpp. Du kan sedan bestämma vilka delar du kan minska dina CO2-utsläpp för och vilken del du vill/behöver kompensera för

Hur ofta ska jag använda kalkylatorn?

Du kan/bör använda CO2-kalkylatorn minst en gång per år för att spåra din utveckling. Resultaten kommer att lagras på ditt konto, som skapas när du avslutar beräkningen för enkel åtkomst. Du kan också använda kalkylatorn för att beräkna hur effektiva olika klimatsmarta lösningar och förändringar i ditt hushåll är och hur det påverkar dina CO2-utsläpp ex. olika värmekällor, ändrade konsumtionsvanor.

Vad gör jag om jag har flera hushåll/hus?

Om du har flera hushåll/hus behöver du göra separata beräkningar för var och en av dem.

Vad gör jag om ex. värme, el eller vatten är inkluderade i min hyra?

Om du hyr ditt boende så kan du be din hyresvärd att ta fram relevanta uppgifter för din/er förbrukning.

Var kan jag lära mig mer om de olika stegen i kalkylatorn?

Det bästa sättet är att utföra en testberäkning så att du får en överblick över de olika stegen och de underlag du behöver för att slutföra din första beräkning.