0 Objekt
När du investerar i Klimatskog bidrar du till att minska mängden fossil koldioxid i atmosfären med syftet att nå 1.5-gradersmålet samt återskapa friska och stabila ekosystem.

mängden fossil koldioxid i atmosfären.

1.
Christersson, L. & Institutet för odling av triviala lövträd. Papperspopplar och energipilar: teoretiska aspekter och praktiska tillämpningar. (Budgetboken ; Institutet för odling av triviala lövträd (Trilöv), 2013).
1.
Christersson, L. & Adler, A. Vombsjösänkans pil- och poppelpark. 79.